top of page
S__3964939.jpg

ชิ้นส่วนเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า

                    บริษัท ซี.อี.เมค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดเป็นบริษัทแรกในประเทศไทยที่ทำการผลิตท่อหล่อเย็นและแผงพาแนลสำหรับเตาหลอมเหล็กไฟฟ้า(Electric Arc Furnace) โดยมีการผลิตให้กับโรงงานเหล็กชั้นนำภายในประเทศไปแล้วรวมมากกว่า 10,000 ชิ้น นอกจากนั้นบริษัทยังสามารถผลิตชิ้นส่วนอื่นๆด้วยเช่น Upper shell, Lower shell, Ladle และชิ้นส่วนอื่นๆมากมาย

          เราตระหนักดีว่าการผลิตของลูกค้าไม่สามารถหยุดได้และต้องเดินหน้าต่อเนื่องฉะนั้นเราจึงให้ความสำคัญมากกับคุณภาพงานและต้องส่งถึงลูกค้าทันวันที่กำหนดบริษัทจึงได้มีการจัดโครงสร้างภายในและจัดทีมให้สามารถรับมือการงานในสายการผลิตหลอมเหล็กได้โดยเฉพาะ

Water Cooled Duct & EAF: About
S__3964939.png
S__1744994.png
Elbow roof scsc_๑๘๐๙๑๒_0007.png
1492188522236.png
184_4232.png
6933.png
Water Cooled Duct & EAF: Gallery
bottom of page